O nama

Opšti podatci:

Nešto o firmi:

 • Pun naziv firme je : Proizvodno trgovinsko preduzeće “Agroinženjering” D.O.O. Tabanović.
 • Sa sedištem : ul. Ive Lole Ribara 90, Tabanović, Šabac, 15211 Mačvanski Pričinović
 • Registarski broj/Matični broj : 07844417
 • Pretežna delatnost : 01110, – gajenje žita i drugih useva i zasada
 • PIB : 100186584
 • Tel/Fax : 015/294-091
 • Mob : 065/217-2972
 • Email adresa : office@bebizea.rs
 • Ime osnivača : Zoran Radić dip.ing.
 • Direktor i zastupnik : Zoran Radić dip.ing.
 • Datum osnivanja : 2. mart 1992-e godine

Pretežna delatnost:
Firma je osnovana sa ciljem bavljenja proizvodnjom stranih žita, i ostalih ratarskih kultura, te bavljenja naučno-istraživačkim radom, u okviru istih.
Konkretno bavljenje primenom cinka i  drugih mikro i makro hemijskih elemenata, i to preko semena, u cilju postizanja što većih prinosa i boljeg kvaliteta finalnog proizvoda tj. zrna.
Rad na ovoj problematici potrajao je punih 30 godina, od 1989 – 2018-e godine, sve dok se nije došlo do konačnog rešenja.
Za zadnjih 18 godina, praktično od 2000-e godine, proizvod “Bebizea” je konstantno proveravan, na kukuruzu i soji,  na preko 50.000 hektara, u ogledima i širokoj proizvodnji, na bivšim državnim kombinatima, na teritoriji cele Srbije, na imanjima individualnih poljoprivrednih proizvodjača, i od strane mnogih naučnih instituta i stručnih službi.
Program primene “Bebizea”-e na stranim žitima, nakon sedam godina istrazivačkog rada, je konačno obustavljen, zbog velike količine semena, te manipulacije istim, kao i zbog malog finansijskog efekta.