Galerija

 • Izgled kukuruza, kontrole (levo) i tretmana sa “Bebizea“-om (desno) na imanju Matijević-Agrar, na lokaciji “Planta“ Futog u 2018-oj godini.
 • Površina (kontrola) – 20,0 ha
 • Površina tretman    – 20,0 ha
 • hibrid : PO412 (Akvamax)

Ostvaren prosečan prinos suvog zrna kukuruza po 1 hektaru, (sa 13% vlage):

 • Kontrola : 11.600 kg./ha , i
 • Tretman : 12.860 kg./ha

Ostvarena pozitivna razlika, u korist tretmana : 1.260 kg./ha ili povećan prinos tretmana za 10,86%.

 • Kako se biljke kukuruza ponašaju u ranim razvojnim fazama, pod uticajem “Bebizea“-e, u odnosu na kontrolu, biće prestavljeno kroz sledeće fotografije.
 • Ogled je izveden u sudovima u labaratorijskim uslovima. Zasnovan je 27.01.2016-e godine, a završen 08.02.2016-e godine.
 • Sledeće fotografije prikazuju, takođe izgled kukuruza, u ranim fazama razvoja (faza 5-6 listova). Ogled je izveden u proizvodnim uslovima, u uslovima suvog ratarenja(bez navodnjavanja), na oglednom imanju firme “Agroinženjering“, u toku 2016-e godine.
 • Fotografije biljaka kukuruza u punom razvoju ili pred berbu, sa osvrtom na ostvarene rezultate tretiranih biljaka, “Bebizea“-om, u odnosu na kontrolne biljke, sa nekoliko afirmisanih imanja.

 

 • Na sledeće dve fotografije prikazan je izgled soje, sa tretmanom “Bebizea“ (levo) i netretiranim biljkama (desno).
 • Na obadve fotografije se uočava veći uzrast tretiranih biljaka, širi list i modro-zelenija boja, u odnosu na kontrolu.
 • Ogled je izveden na imanju PIK “BEČEJ“, sa sortom  “Balkan“ ali zbog greške u žetvi nisu dostavljeni rezultati prinosa.